Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – gdzie i jak się ubiegać

21.05.2016
Autor: Mirosława

Witam, mój syn ukończył 18 lat, a od 12 lat jest chory na cukrzycę, obecnie ma umiarkowany stopień, jest uczniem 2 kl. technikum. Czy i w jaki sposób możemy się ubiegac o rentę. Dziękuję

Szanowna Pani,

Renta socjalna przysługuje pełnoletniej osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zatem syn powinien złożyć wniosek o rentę socjalną do oddziału ZUS osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, wniosek można też wysłać drogą pocztową.

Do wniosku należy złożyć m.in.: zaświadczenia o stanie zdrowia, dokumentację medyczną, zaświadczenie ze szkoły itp.

Wniosek o wydanie renty socjalnej może Pani otrzymać w oddziale ZUS lub wydrukować z portalu ZUS (plik PDF, 107 KB).

Ponieważ w przepisach nie ma katalogu chorób, które uprawniają do wydania orzeczenia o niezdolności do pracy, trudno nam stwierdzić, czy Pani syn zostanie uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Całkowicie niezdolną do pracy jest bowiem osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas