Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przy głuchocie lewego ucha

21.05.2016
Autor: Katarzyna

Dzień dobry! Od wczesnego dzieciństwa nie słyszę na lewe ucho. Przyczyną głuchoty jest uszkodzenie nerwu. Byłam na konsultacjach u wielu specjalistów i nie ma możliwości naprawy słuchu. Zastanawiam się, czy mogę otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. Czy możecie mi Państwo udzielić informacji, czy mogę się starać o otrzymanie takiego orzeczenia? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Szanowna Pani,

W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, tj. naruszenie sprawności organizmu (choroba), nie musi oznaczać, że osoba uzyska status osoby z niepełnosprawnością, np. osoba nosząca okulary z powodu niewielkiej krótkowzroczności zapewne nie otrzyma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W obowiązującym systemie nie ma ustalonego wprost katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności, dlatego nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie na Pani pytanie.

Proponujemy zatem złożenie wniosku o wydanie orzeczenia do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Aczkolwiek warto mieć na uwadze, że niedosłuch w jednym uchu może uprawniać do otrzymania orzeczenia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas