Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rehabilitacja po wypadku

21.05.2016
Autor: W.

1/ Czy po wypadku komunikacyjnym /stłuczenie mózgu/ przysługuje mi jakaś rehabilitacja neurologiczna i jak to załatwić? 2/ Czy jako emerytowi /63 l./ przysługuje mi zniżka na przejazdy pociągiem? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów osoba ubezpieczona, jeśli wymaga zabiegów rehabilitacyjnych, może otrzymać skierowanie od lekarza specjalisty. Rehabilitacja lecznicza może się odbywać:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w warunkach domowych,
  • w ośrodku lub oddziale dziennym,
  • w warunkach stacjonarnych.

Zatem to lekarz prowadzący ustala, czy są wskazania do skierowania pacjenta na rehabilitację oraz w jakim trybie powinna się ona odbyć.

Ulgowy przejazd ze zniżką 37% dwa razy w roku przysługuje emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne, na podstawie zaświadczenia wydanego przez m.in. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W celu uzyskania zaświadczenia należy zgłosić się do koła Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów (PZERII) z dokumentem tożsamości oraz ZUS-owską legitymacją emeryta i rencisty. Na tej podstawie wystawiane jest zaświadczenie, które jest ważne trzy lata. Upoważnia ono do dwóch przejazdów z ww. zniżką w ciągu roku. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata 10 zł.

Wydanie zaświadczenia nie jest równoznaczne z przystąpieniem do PZERII.

W czasie podróży zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas