Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Adres Związku Emerytów i Rencistów

15.05.2016
Autor: Ewa

Proszę o informację, gdzie najbliżej (mieszkam Warszawa Żoliborz), w jakich dniach oraz godzinach mogę wyrobić sobie legitymację emeryta, uprawniającą mnie do przejazdów PKP ze zniżką 37%, a także jaki jest koszt takiej legitymacji. P.S. Proszę o podanie konkretnych oraz sprawdzonych informacji, a nie numeru telefonu. Dzwoniłam na kilka numerów podanych w internecie. Niestety, nikt nie odbiera telefonu.

Szanowna Pani,

Ulgowy przejazd ze zniżką 37% dwa razy w roku przysługuje emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne na podstawie zaświadczenia wydanego przez m.in. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERII).

W celu uzyskania zaświadczenia, należy zgłosić się do koła Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów (PZERII) z dokumentem tożsamości oraz ZUS-owską legitymacją emeryta i rencisty. Na tej podstawie wystawiane jest zaświadczenie, które jest ważne 3 lata. Upoważnia ono do dwóch przejazdów z ww. zniżką w ciągu roku. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata 10 zł.

Wydanie zaświadczenia nie jest równoznaczne z przystąpieniem do PZERII.

W czasie podróży zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Warszawa Żoliborz znajduje się przy ul. Jana Kasprowicza 15, nr tel.: 22 834 06 46.

Zaświadczenie można uzyskać w godzinach:

  • poniedziałek: 9-14,
  • wtorek:10-12,
  • środa, czwartek: 9-12.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas