Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czasowe zawieszenie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

16.05.2016
Autor: Maria

Witam, czy istnieje możliwość czasowego zawieszenia wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego? Chodzi o sytuację, gdy rodzic ma np. okazję coś dorobić na pół etatu przez 2-3 miesiące. Czy można zgłosić ten fakt, nie pobierać świadczenia przez ten okres i potem, po zakończeniu umowy, znowu pobierać świadczenie bez jakichś dodatkowych komplikacji? Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przepisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przewidują procedury „zawieszania świadczenia”. Może Pani zrezygnować z jego pobierania, wówczas zostanie wydana stosowna decyzja, a następnie ponownie wystąpić o świadczenie. Według informacji, które uzyskaliśmy, ponownie będzie wówczas przeprowadzona cała procedura (m.in. z wywiadem itp.), a następnie wydana nowa decyzja. Należy jednak mieć na uwadze, że w czasie powtórnej procedury urzędnicy mogą się zastanawiać, czy świadczenie jest niezbędne, skoro przez kilka miesięcy nie występowała konieczność osobistej opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas