Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie są dotacje na otworzenie działalności?

10.05.2016
Autor: malgorzata

Czy będąc osobą posiadającą stopień niepełnosprawności umiarkowany, mogę otworzyc działalność? Jakie dotacje uzyskam, otwierając prywatną działalność z PFRON, czy to są comiesięcznie, tak jak dostaje to zakład pracy /dotacje w zależności od stopnia niepełnosprawności/, jak wygląda dofinansowanie dla pracownika, którego zatrudnię? Mowa o pracowniku też niepełnosprawnym. Co możecie mi doradzić?

Szanowny Panie,

Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, o ile nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Ww. pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy), zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej). Wnioski o ww. dotację składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Poza tym osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

Informacje na temat korzyści z zatrudniania osoby z niepełnosprawnością znajdzie Pan m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas