Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (stopień lekki)

10.05.2016
Autor: Michał

Dzień dobry, chciałbym zapytać, o jakie dofinansowanie mogę się ubiegać, zatrudniając na umowę o pracę osobę niepełnosprawną ze stopniem lekkim (epilepsja)?

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów, pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Dofinansowanie to przysługuje, jeśli pracownik z niepełnosprawnością jest zatrudniony na umowę o pracę.

Obecnie dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wynosi 450 zł. Kwota ta jest zwiększona o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas