Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dotacja na rozpoczęcie działalności

10.05.2016
Autor: Marcin

Jak to jest z tą dotacją, dowiedziałem się właśnie, że szkoda moich starań, gdyż UP dostał środki na cały 2016 rok, które nie pokryją nawet 2 wniosków. Po co pisze się o dotacji do 15 średnich krajowych, rozpalając nadzieję na własną firmę?

Szanowny Panie,

W obowiązującym systemie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o środki np. Środki z Funduszu Pracy czy środki z Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji (...), osoby niepełnosprawne mogą otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

W wielu wypadkach kwota środków, przekazanych do poszczególnych powiatów, nie jest wystarczająca. Dlatego rozumiemy Pańskie rozgoryczenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że decyzję o podziale przekazywanych środków z PFRON na poszczególne zadania podejmowane są już na szczeblu lokalnym.

Natomiast zawsze warto składać wniosek, bo może się okazać, że to właśnie Pan otrzyma dofinansowanie. Kwota dofinansowania zależy do wielu czynników, a podana w przepisach jest kwotą maksymalną.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas