Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop związany z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym

23.07.2016
Autor: Elżbieta

Byłem na turnusach rehab. w latach 2014-2015. Pracuję w firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Nie uwzględniono mi tego urlopu w rozliczeniach za urlopy w w/w latach. Pisałem do PIP. Odpowiedź: że przysługuje oprócz urlopu wypoczynkowego dodatkowe 10 dni. Wiem, że jest podstawa prawna na 21 dni urlopu na wyjazd na turnus. Gdzie mogę się udać o pomoc i wyegzekwowanie ekwiwalentu za zaległe urlopy, których nie wykorzystałem, chociaż mam dokumentację potwierdzającą mój pobyt na takich turnusach? Piszę w imieniu zainteresowanego pracownika.

Szanowna Pani,

Roszczenia z tytułu niewykorzystanego urlopu przedawniają się z upływem 3 lat, niemniej jednak obecnie ekwiwalent za urlop wypłaca się przede wszystkim w sytuacji, kiedy pracownik odchodzi z pracy i nie może wykorzystać w naturze urlopu wypoczynkowego. Państwowa Inspekcja Pracy powinna zareagować w sytuacji, kiedy po 30 września danego roku pracownik ma niewykorzystane urlopy za poprzednie lata i powinna poczynić starania, w tym nawet nakładając grzywnę na pracodawcę, aby dany pracownik niezwłocznie wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas