Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę niepełnosprawną – zniżki

23.07.2016
Autor: Jerzy

Witam. Moje pytanie dot. kwestii prowadzonej działalności gospodarczej. Wkrótce miną 2 lata od prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu, obecnie uzyskałem grupę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnści, czy zatem do nadal koszty związane z opłaceniem składek zdrowotnych i społecznych pozostają bez zmian, tj. w tej samej kwocie co płaciłem, czy jeśli mam orzeczona grupę będę mógł skorzystać ze zniżek?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 25a. ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej, wykonującej działalność gospodarczą, obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

Refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przysługuje w wysokości:

  1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wobec powyższego, jest Pan zobowiązany do opłacania w terminie składek ZUS, jak każdy przedsiębiorca w Polsce, a następnie będzie mógł Pan starać się o uzyskanie refundacji w zakresie, jak w art. 25a powołanej wyżej ustawy. Odsyłam Pana na stronę PFRON, na której znajdzie Pan szczegóły zasad refundacji składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas