Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wolny dzień z powodu komisji lekarskiej syna

10.05.2016
Autor: Roma

Jestem nauczycielem i mamą chłopaka 18-letniego z niepełnosprawnością. Wyznaczono termin komisji lekarskiej. Nie mogę wziąć urlopu z racji wykonywanego zawodu. Czy należy mi się ustawowo dzień wolny, ponieważ syn nie poradzi sobie sam z realizacją tego zadania?

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie nie przewidziano dodatkowych dni wolnych dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Jedynym dodatkowym uprawnieniem jest zwiększony wymiar urlop wychowawczego. Dlatego nie ma Pani niestety prawa do dnia wolnego z tytułu uczestniczenia Pani pełnoletniego syna w posiedzeniu komisji lekarskiej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas