Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można nagrywać rozmowy w ukryciu?

10.05.2016
Autor: Justyna

Czy można nagrywać rozmowy bez uprzedzenia?

Szanowna Pani,

Specjaliści zatrudnieni w Centrum Integracja udzielają odpowiedzi na pytania z zakresu ulg i uprawnień, przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Pani pytanie nie mieści się w ww. kategorii, a zatem zdecydowanie przekracza nasze kompetencje.

Możemy jednak wskazać pewne ogólne zasady. W celu uzyskania pełnej informacji, warto jednak skorzystać z porady prawnej.

Zatem odpowiadając na pytanie o legalność nagrywania rozmów, należy rozróżnić sytuację nagrywania rozmowy, w której się uczestniczy, od sytuacji nagrywania rozmowy osób trzecich. Nagrywanie rozmowy osób trzecich, bez ich wiedzy i zgody, przy równoczesnym nieuczestniczeniu w rozmowie przez nagrywającego, może w wielu przypadkach wypełniać znamiona przestępstwa.

Natomiast jeśli osoba rejestrująca rozmowę jest jej uczestnikiem, to nie można twierdzić, aby rejestrowała treść dla niej nieprzeznaczoną, co oznacza, że  nagrywanie rozmów, w których się uczestniczy, nie może być uznane za popełnienie przestępstwa.

Jednak brak odpowiedzialności prawnokarnej nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Nagrywanie rozmowy bez zgody rozmówcy może być rozpatrywane pod kątem naruszenia dóbr osobistych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas