Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na aparaty słuchowe a renta socjalna

07.06.2016
Autor: Daniel

Witam. Mam taki pewien problem, ja pracuję, a mam rentę. Właśnie składałem papiery od MOPS-u za dofinansowanie na aparaty słuchowe, a przyznali mi dofinansowanie, a firma od pracy będzie przelać na moje konto, a niewiem ile. Czy nie ma wpływu na przekroczenie rentę socjalną? Nie mogę znaleźć info od ZUS-u. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Szczegółowy wykaz wykonywanych działalności, podany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie zawiera informacji o zawieszeniu renty z powodu dofinansowania przyznanego na poczet zaopatrzenia w aparaty słuchowe. Dofinansowanie, o którym mowa, przyznane jest dla osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w ramach środków PFRON na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana, w związku z powyższym dofinansowanie, które otrzymał Pan na zakup aparatów słuchowych, nie powinno wpłynąć na Pański miesięczny przychód, który mógłby wpłynąć na zawieszenie wypłaty renty.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas