Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie koncentratora tlenu

30.04.2016
Autor: Lilla

W jaki sposób mogę otrzymać dofinansowanie do koncentratora tlenu?

Szanowna Pani,

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Przepisy prawa nie dookreślają, na jaki sprzęt PCPR może udzielić dofinansowania. Niekiedy podstawą uznania przez PCPR danego sprzętu jako sprzęt rehabilitacyjny, którego zakup może być dofinansowany ze środków PFRON, jest opinia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wystawiana zarówno na prośbę osoby zainteresowanej, jak i PCPR.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane, a katalog jest załącznikiem do stosownego rozporządzenia ministra zdrowia. W rozporządzeniu zawarte są określone limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia, dlatego procentowe wskaźniki dofinansowań ze środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdzie Pani m.in. na stronie NFZ (plik PDF, 228 KB).

Jest to niezwykle istotne w kontekście sposobu wnioskowania o dofinansowanie. O ile bowiem o sprzęt rehabilitacyjny wnioskuje się podpierając się zaświadczeniem lekarza prowadzącego, o tyle przy przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych podstawowym dokumentem jest wniosek o zaopatrzenie w dany przedmiot, potwierdzony w oddziale NFZ.

Więcej informacji dotyczących zasad udzielania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego w PCPR znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Koncentrator tlenu nie jest niestety finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego prawdopodobnie nie będzie mogła Pani uzyskać dofinansowania. Warto jednak zwrócić się z pytaniem o możliwość uzyskania dofinansowania do PCPR w miejscu zamieszkania.

Innym sposobem uzyskania środków na zakup ww. sprzętu jest założenie konta przy wybranej fundacji i zbieranie środków od darczyńców m.in. w ramach 1%. Warto również zoriengować się w lokalnych organizacjach pozarządowych oraz hospicjach, czy istnieje możliwość wypożyczenia takiego sprzętu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas