Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa z symbolem N

27.04.2016
Autor: Henryka

Czy posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, przyczyna niepełnosprawności N, wydane na stałe, upoważnia do otrzymania karty parkingowej po wypisaniu wniosku o nią? Może potrzebne jest nowe orzeczenie o niepełnosprawności na tą okoliczność. Stan osoby niepełnosprawnej nie zmienił się od pierwszego orzeczenia i jest trwały.

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2014 r., uprawnienia do karty parkingowej zachowały wyłącznie osoby, które spełniały następujące warunki:

  • posiadają ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • przyczyna niepełnosprawności w orzeczeniu oznaczona została symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N,
  • orzeczenie zawiera wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014 r.

Osoby posiadające orzeczenie spełniające powyższe kryteria mogą uzyskać nową kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Natomiast jeśli w orzeczeniu, które Pani posiada, którykolwiek warunek jest niespełniony, np. symbol przyczyny niepełnosprawności jest zapisany w innej formie, to będzie konieczne ponowne uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym będą wszystkie wymagane zapisy, które są wymagane przy uzyskaniu karty parkingowej, tj. orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014 r., w którym będą stwierdzone znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas