Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak uzyskać rentę dla dziecka niepełnosprawnego

27.04.2016
Autor: tomasz

Jak uzyskać rentę dla dziecka niepełnosprawnego?

Szanowny Panie,

W obowiązującym systemie dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności nie są uprawnione do otrzymywania renty z tego tytułu.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są uprawnione do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, w wysokości 153 zł. Wniosek o ww. świadczenie należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy zajmującym się wypłacaniem świadczeń rodzinnych.

Natomiast opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dziecko niepełnosprawne po osiągnięciu pełnoletności może ubiegać się o przyznanie renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas