Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień niepełnosprawności dla emeryta wojskowego

30.04.2016
Autor: Grażyna

Witam, proszę o poradę, od czego należy zacząć i gdzie się zwrócić w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla emeryta wojskowego w celach pozarentowych, aby nie stracił emerytury. Ojciec choruje od kilkunastu lat na Parkinsona. Stan się pogarsza, ma już problemy z samodzielną egzystencją, wymaga opieki, nie wychodzi z domu. Porzebowałby jakiegoś sprzętu do domu i remontu łazienki-bez barier, może odliczeń leków od podatku. Proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Miejskim/Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli Pani Ojciec nie mógłby uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz – przewodniczący składu orzekającego – uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej. Oceny kompletności dokumentacji oraz przyczyn uzasadniających brak osobistego stawiennictwa dokonuje lekarz – przewodniczący składu orzekającego – w sposób zindywidualizowany.

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie ma żadnego wpływu na  prawo do emerytury czy jej wysokość.

W obowiązującym systemie zakres ulg i uprawnień zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

Po uzyskaniu orzeczenia przez Pani Ojca prosimy o kontakt z naszym Centrum Integracja w Warszawie (ul. Dzielna 1, tel.: 22 831 85 82, e-mail: warszawa@integracja.org), wówczas będziemy mogli przekazać więcej informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach. Informacje na ww. temat może Pan znaleźć także na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas