Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie u 3 pracodawców

19.04.2016
Autor: Łukasz

Witam. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jestem zatrudniony u 3 pracodawców na pełne etaty, w przypadku dwóch jest to praca przy prowadzeniu sprzedaży przez internet. Czy każdy mój pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami, pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

Zatem dofinansowanie do Pańskiego wynagrodzenia otrzyma wyłącznie pracodawca, który zatrudnił Pana jako pierwszy, natomiast pozostali pracodawcy nie otrzymają ww. środków.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas