Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawidłowe oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych

21.04.2016
Autor: Agnieszka

Witam, pisałam do nadzoru budowlanego w Gliwicach w sprawie źle oznaczonych miejsc parkingowych przed sklepami (na tych miejscach parkują kierowcy bez uprawnień). Jednak Pani twierdzi, że jeżeli jest wydzielone miejsce dla niepełnosprawnego, np. poprzez rysunek wózka inwalidzkiego, to wystarczy. Dzwoniąc na Policję, stwierdzili, że niestety nie mogą podjąć interwencji bo to miejsce parkingowe jest źle oznakowane. Proszę mi podać, jak powinno wyglądać prawidłowo oznakowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Zamierzam sprawę skierować wyżej. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowna Pani,

Oznakowanie pionowe i poziome stanowi element organizacji ruchu i powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Przy oznakowaniu miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością powinno się dbać, aby były one czytelne dla wszystkich uczestników ruchu, dlatego powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

Jednak przepisy ww. rozporządzenia określają, że miejsca dla niepełnosprawnych mogą być oznaczone wyłącznie znakami poziomymi – o ile są one prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się jednak, by równolegle stosowano znaki pionowe. Nie jest to jednak konieczność. Dlatego, jeżeli miejsce postojowe ma tylko znaki poziome, to istnieje podstawa do interwencji ze strony straży miejskiej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas