Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wada wrodzona a świadczenie pielęgnacyjne

19.04.2016
Autor: Izabela

Dzień dobry! Mam pytanie, córka ma refluks 2 stopnia na nerce, to jest wada wrodzona. I jakie muszę mieć dokumenty od lekarza? Koszty leczenia są drogie. Czy mogę starać się o świadczenie pielęgnacyjne z PFRON lub jakąś zapomogę? Dziękuję

Szanowna Pani,

Niestety, mamy bardzo nieprecyzyjne informacje, dlatego trudno nam udzielić pełnej odpowiedzi. Aby dziecko posiadało status osoby z niepełnosprawnością, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W celu uzyskania orzeczenia należy złożyć odpowiednie dokumenty do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w miejscu zamieszkania. Informacje dotyczące zasad uzyskania orzeczenia oraz dokumentów uzyska Pani w PZON, a także na naszym portalu.

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można korzystać z uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej opiekunowi dziecka, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatem by uzyskać świadczenie pielęgnacyjne także konieczne jjest, by dziecko posiadało orzeczenie o niepełnosprawności wraz z koniecznymi zapisami.

Natomiast jeśli jest Pani w trudnej sytuacji finansowej, może Pani ubiegać się o wsparcie w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Jednak by korzystać z ww. wsparcia, konieczne jest m.in. spełnianie kryteriów dochodowych.

Więcej informacji o formach udzielanej pomocy społecznej znajdzie Pani na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas