Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Motocykl a karta parkingowa

30.04.2016
Autor: Bogusław

Czy ja, jako osoba niepełnosprawna (05-R), mający kartę parkingową, mogę korzystać z jej przywilejów jeżdząc na motorze? Chcę się upewnić, bo wszedłem w posiadanie (po Ojcu) motocykla, a dotychczas poruszałem się samochodem osobowym.

Szanowny Panie,

Zasady korzystania z karty parkingowej regulują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 8 ww. ustawy mówi, że osoba niepełnosprawna, legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

W rozumieniu przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Z powyższych zapisów wynika, że przepisy dotyczące karty parkingowej dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych, w tym także motocykla.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas