Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co to jest niepełnosprawność w stopniu lekkim?

30.04.2016
Autor: zofia

Co to znaczy niepełnosprawność w stopniu lekkim? Takie dostałam orzeczenie komisji.

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 20.06.2011r., Nr 127 poz. 721), zawierającym opis stopni niepełnosprawności, do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Wykaz ulg i uprawnień, przysługujących osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas