Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Lista świadczeń na dziecko chore na astmę

21.04.2016
Autor: Małgorzata

Witam. U mojego dziecka stwierdzono astmę w ubiegłym roku. Dowiedziałam się, że po stwierdzeniu niepełnosprawności mogłabym korzystać z konkretnej pomocy na rzecz dziecka jako rodzic. Chciałabym prosić o przesłanie konkretnej listy świadczeń, do czego mamy prawo. Serdecznie dziękuję za pomoc.

Szanowna Pani,

Jeśli dobrze rozumiemy, Pani dziecko nie ma jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności? Jeśli tak, to należy złożyć wniosek do Miejskiego/Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Podstawą uznania dziecka za osobę niepełnosprawną jest ustalenie, że:

  • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
  • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
  • wymaga zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że nie zawsze posiadanie określonego schorzenia jest równoznaczne z uznaniem osoby za niepełnosprawną.

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, przysługują rozmaite ulgi i uprawnienia, niektóre z uprawnień zależą także od tego, czy orzeczenie zawiera określone zapisy, np. we wskazaniach.

Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jest uprawnione m.in. do zasiłku pielęgnacyjnego, ulg w komunikacji, a opiekunowie mogą się ubiegać o dofinansowanie m.in. do udziału dziecka w turnusie rehabilitacyjnym, odliczeń podatkowych (tzw. ulgi rehabilitacyjnej), czy – jeśli są spełnione kryteria – mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Precyzyjnych informacji możemy udzielić dopiero otrzymaniu przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.

Informacje o ulgach i uprawnieniach znajdzie Pani także na naszym portalu w dziale Poradnik.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas