Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnus rehabilitacyjny. Jakie zasady?

27.04.2016
Autor: M.

Aktualnie pracuję, ale posiadam stopień niesprawności – umiarkowany. Na jakiej podstawie /i czy mogę korzystać/ z turnusów rehabilitacyjnych, w ośrodkach sanatoryjnych?

Szanowny Panie,

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym może skorzystać w wymiarze do 21 dni roboczych w roku ze zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Trzeba jednak pamiętać, iż suma dodatkowego urlopu wypoczynkowego (10 dni dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym) oraz zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 10c 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań.

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat, po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów odpowiednich warunków. Należy więc znaleźć taki ośrodek, który realizuje turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w art. 10c 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas