Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile godzin pracy może wykonywać osoba o stopniu niepełnosprawności lekkiej?

27.04.2016
Autor: Sz.

Czy osoba o stopniu niepełnosprawności lekkiej może przekroczyć 40 godzin pracy tygodniowo, przy 3-miesięcznym rozliczeniu godzin pracy?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 15 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 16 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy odpowiedzieć, iż osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może przekroczyć 40 godzin pracy tygodniowo, jeżeli pracuje przy pilnowaniu lub gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas