Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego przekazem pocztowym

04.04.2016
Autor: niepełnosprawny slawek

Dlaczego nie można odbierać świadczenia pielęgnacyjnego przez pocztę na adres domowy – banki pobierają prowizje do 12 złotych opłaty konta za m-c – kto wymyślił tylko bankowe przelewy, bo nawet niektóre kasy w MOPR też nie wypłacają, a nie zawsze termin wypłaty w kasie jest dopasowany do mojego czasu – pracuję kilkanaście godzin w tygodniu i kiedy będzie termin wypłaty w kasie, nie mogę odebrać – brak czasu, bo w pracy zwolnić się na min. 2 godziny to nie tak od razu – czy można co kwartał odbierać w kasie pieniądze? Co na to wasza ustawa i prawo oraz przepisy w tej sprawie – jak to się ma do realia życiowego – poczta pracuje i mogę odbierać pieniądze w tygodniu – emerytury i renty płacone przelewem i nie ma problemu – niestety nie ma takiej opcji, taka odpowiedź w biurze mopr – kto to ustawił i dlaczego – to jest pomoc niepełnosprawnym – gratuluję.

Szanowny Panie,

W ustawie o świadczeniach rodzinnych nie ma przepisu, na mocy którego organy zajmujące się wypłatami świadczeń są zobowiązane do wypłacania świadczeń w określony sposób, np. wyłącznie na konto osoby zainteresowanej. W większości gmin przewidziano rozmaite formy wypłacania świadczeń rodzinnych, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenia wypłacane są albo w kasie urzędu, albo przekazem pocztowym, albo na konto. Zawsze odbiorca decyduje, w jaki sposób świadczenie będzie odbierał.

Wg informacji, jakie uzyskaliśmy w niektórych gminach, przewidziane są dwie możliwości odebrania świadczeń: w kasie urzędu lub przelewem na konto. Wysłanie przekazu pocztowego bywa bardziej kosztowne, niż przekazanie środków za pośrednictwem banku, dlatego niektóre gminy zrezygnowały z tego sposobu przekazywania świadczeń. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest co miesiąc, a ustawa nie przewiduje wypłaty świadczeń np. raz na kwartał. Warto też zauważyć, że rozmaite banki oferują różne warunki prowadzenia rachunków, w niektórych nie ponosi się opłat za ich prowadzenie.

Uwagi co do obowiązującego systemu można zgłaszać np. do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas