Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa dla córki

19.04.2016
Autor: Ilona

Moja córka w momencie ukończenia 16. roku życia otrzymała znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję rąk (wada wrodzona). Karta parkingową nie przysługuje, mimo symbolu R. Obecnie ma prawie 18 lat i okazało się, że konieczna będzie operacja bioder, po której przez pół roku nie będzie mogła chodzić, wózek inwalidzki wskazany. Przez następne pół roku balkonik. Czy w tej sytuacji może ubiegać się o wydanie nowego orzeczenia z wpisem, że spełnia przesłanki, mimo że orzeczenie ma bezterminowo?

Szanowna Pani,

Obecnie karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), która ma stwierdzone znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 w orzeczeniu).

Możemy przypuszczać, że dysfunkcja rąk nie powoduje znacznych trudności w poruszaniu się, dlatego Córka nie uzyskała uprawnienia do karty parkingowej. W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia uwzględniającego aktualny stan zdrowia. W takim przypadku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia. Może też wydać orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, iż nie wystąpiły żadne nowe ograniczenia funkcjonalne w stosunku do istniejących w chwili wydania obowiązującego orzeczenia i że posiadane (wydane wcześniej) orzeczenie właściwie odzwierciedla ograniczenia funkcjonalne osoby orzeczonej.

Wystąpienia nowego schorzenia lub pogłębienia się istniejącego nie należy utożsamiać z automatyczną zmianą zakresu posiadanego orzeczenia, ponieważ samo naruszenie sprawności organizmu (choroba) nie jest tożsame z niepełnosprawnością. Trudno nam także rozstrzygnąć, czy powstanie czasowych trudności w poruszaniu się będzie stanowiło podstawę do wydania orzeczenia, na podstawie którego będzie wydana karta parkingowa. W opisanej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas