Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w systemie rownoważnym (12h) a lekki stopień niepełnosprawności

27.04.2016
Autor: AGNIESZKA

Witam. W moim zakładzie pracy wprowadzają rownoważny system pracy, posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, stopień lekki. Chciałabym pracować w takim systemie, gdyż jest on bardzo korzystny, niestety kadrowa nie zezwala mi na to, gdyż jest to niezgodne z prawem. Wyszłam z inicjatywą, że zgłoszę się do lekarza po pozwolenie na pracę w takim systemie, niestety mówi, że przepisy na to nie zezwalają. Proszę o odp., nadmienię, iż to nie jest praca przy pilnowaniu, tylko na produkcji, dotychczas pracowałam w systemie 3-zmianowym i zgodę na pracę w godzinach nocnych dostałam bez problemu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 15 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 16 przywołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Należy więc uznać, iż może Pani podjąć pracę w równoważnym systemie pracy, jeżeli będzie Pani pracować przy pilnowaniu lub gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę na pracę według kodeksowych norm czasu pracy, w tym również w ramach równoważnego systemu czasu pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas