Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

26.04.2016
Autor: artur

Witam. Nie wiem, czy otrzymam od ZUS zasiłek chorobowy, bo nie potrafię zinterpretować przepisów... 22.02.2016 roku „wygasło” moje zatrudnienie na czas nieokreślony, dzięki nowelizacji Ustawy o służbie cywilnej. 26.02.2016 otrzymałem od lekarza L4, a później kolejne. Ustawa zasiłkowa wygasła 07.03.2016 (według info na stronie sejmowej) i nie widzę, jaki akt ją zastąpił. Ponadto mam przyznaną rentę chorobową (od kwietnia 2014 do kwietnia 2017) „całkowita niezdolność do pracy”, której pobieranie zawiesiłem na czas zatrudnienia.

Szanowny Panie,

Kwestia zasiłku chorobowego uregulowana jest Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa zasiłkowa nie przestała obowiązywać, ogłoszono jej tekst jednolity w Dzienniku Ustaw – Dz.U.2016.372 z dnia 21.03.2016 r.

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Należy podkreślić, iż zasiłek chorobowy zgodnie z art. 7 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje także osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

W razie wątpliwości zachęcam Pana także do kontaktu z Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tel.: 22 560 16 00.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas