Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna netto – ile wynosi?

17.09.2016
Autor: K.

Ile wynosi renta socjalna netto?

Szanowny Panie,

Renta socjalna jest świadczeniem przyznawanym w stałej wysokości, która wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

Od 1 marca 2016 roku renta socjalna wynosi: brutto 741,35 zł, czyli netto ok. 644,63 zł. Warto przy tym pamiętać, że renta socjalna jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym z kwoty renty odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty renty mogą być również potrącane inne należności wskazane w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej, np. kwoty nienależnie pobranych świadczeń, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych czy też na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, stąd ostatecznie wysokość wypłaconej kwoty może się różnić u poszczególnych świadczeniobiorców.

Warto wiedzieć, że renta socjalna jest waloryzowana 1 marca każdego roku, razem z innymi świadczeniami.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas