Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Parking przy sanatorium – brak ulgi

30.03.2016
Autor: Grażyna

Mam pierwszą grupę na wzrok, symbol 04-O. Od 2015 r. dodatkowe orzeczenie o niepełnosprawności – stopień znaczny. Na to właśnie orzeczenie otrzymałam kartę parkingową. Moje pytanie: dlaczego nie mogę korzystać z ulgi na parkingach należących do sanatoriów,.podczas pobytu na leczeniu?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, osoby posiadające kartę parkingową mogą nie stosować się do określonych w ustawie znaków drogowych. Informacje dotyczące m.in. tego, do jakich znaków może się niestosować posiadacz karty parkingowej, może Pani znaleźć na naszym portalu w artykule „Karta parkingowa 2016”.

Przepisy natomiast nie regulują natomiast zasad odpłatności osób posiadających kartę parkingową w strefach płatnego parkowania. Zasady te ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy, dlatego niektórych miejscowościach osoby posiadające kartę parkingową są zwolnione z opłat, w innych ponoszą opłaty ulgowe itp.

Przepisy także nie regulują warunków korzystania z parkingów prywatnych, osiedlowych. Na takich parkingach zasady korzystania z miejsc postojowych przez osoby z niepełnosprawnością posiadające kartę parkingową ustalają właściciele parkingów lub ich zarządcy. W przypadku sanatorium właścicielem parkingu jest najczęściej sanatorium, czyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który ustalił zasady korzystania z parkingu. Osoby korzystające z ww. parkingu mogą zwrócić się do właściciela z wnioskiem o zmianę zasad korzystania z parkingu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas