Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – wyrównanie

30.03.2016
Autor: KK

W marcu byłam na komisji lekarskiej, gdzie została mi stwierdzona niezdolność do pracy. Na początku lutego natomiast złożyłam wniosek o rentę socjalną. Z tego powodu chciałabym zapytać, czy to znaczy, że zostanie przyznana mi renta socjalna? Jeśli tak, to kiedy mogę spodziewać się pierwszej wypłaty pieniędzy i czy dostanę jakieś wyrównanie?

Szanowna Pani,

Jeśli dobrze zrozumieliśmy, w lutym złożyła Pani wniosek o ustalenie prawa do renty socjalnej. Renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

Świadczenie zostanie wypłacone od dnia złożenia wniosku, o ile zostały spełnione warunki do otrzymania renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas