Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny przy umiarkowanym stopniu

30.03.2016
Autor: Katarzyna

Niepełnosprawność umiarkowana – orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Czy do ww. niepełnosprawności można się ubiegać o dodatek pielęgnacyjny od ZUS?

Szanowna Pani,

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która została uznana:

  • za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest – na wniosek zainteresowanego – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Natomiast osobie, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Zatem jeśli posiada Pani orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, nie przysługuje Pani dodatek pielęgnacyjny, chyba że ukończyła Pani 75 lat – wówczas jednak byłby on wypłacany z urzędu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas