Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenia o niepełnosprawności dla emerytów

30.03.2016
Autor: Zbigniew

Czy jest prawdą, że emeryci już nie mogą występować o w/w orzeczenie, nawet jeżeli już mają na czas nieokreślony, a stan ich zdrowia kwalifikowałby ich do grup wyższych, np. z 3. stopnia /lekki/ do 2. /umiarkowany, ew. znaczny/? Czy mając np. stopień lekki na czas nieokreślony, składając nowy wniosek o wyższy mogę być pozbawiony poprzedniego, pomimo znacznego pogorszenia stanu zdrowia? Bardzo proszę o odp. na e-mail. Dziękuję, Zbigniew

Szanowny Panie,

O orzeczenia do celów pozarentowych mogą ubiegać się zarówno dzieci, jak i osoby starsze, studenci i pracujący. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności posiada status osoby niepełnosprawnej. Zatem nie ma żadnych ograniczeń, by osoba będąca na emeryturze mogła wystąpić o wydanie czy zmianę dotychczasowego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba zainteresowana, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. W takim przypadku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia. Może też wydać orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, iż nie wystąpiły żadne nowe ograniczenia funkcjonalne w stosunku do istniejących w chwili wydania obowiązującego orzeczenia i że posiadane (wydane wcześniej) orzeczenie właściwie odzwierciedla ograniczenia funkcjonalne osoby orzeczonej. Wystąpienia nowego schorzenia lub pogłębienia się istniejącego nie należy utożsamiać z automatyczną zmianą zakresu posiadanego orzeczenia, ponieważ samo naruszenie sprawności organizmu (choroba) nie jest tożsame z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas