Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego

23.03.2016

Napis Lider Dostępności otoczony grafikami m.in. budynku i osoby na wózku

Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny
Fundacji Integracja i Towarzystwa Urbanistów Polskich
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP


Wniosek (zgłoszenie) zawierający poniższe dane składać mogą podmioty publiczne, prywatne, jak i organizacje społeczne na zasadach równorzędnych. Wniosek dotyczyć może wyłącznie przedsięwzięć zrealizowanych.

Wniosek (zgłoszenie) powinien zawierać:

 1. Nazwę i dokładny adres korespondencyjny zgłaszającego podmiotu, adres mailowy, numer telefonu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie konkursu.
 2. Nazwę obiektu/miejsca i nazwę jego właściciela lub zarządzającego.
 3. Adres obiektu/miejsca i lokalizację na kopii mapy lub na zdjęciu satelitarnym.
 4. Prezentację fotograficzną obiektu/miejsca (10-20 zdjęć), przy czym w przypadku przestrzeni publicznych i obiektów zabytkowych sprzed i po realizacji. W miarę możliwości – dokumentację filmową (do 5 minut).
 5. Krótkie uzasadnienie wyboru obiektu/miejsca do zgłoszenia na konkurs (do 1000 znaków).
 6. Syntetyczną charakterystykę zgłaszanego obiektu/miejsca:
  1. aktualną funkcję obiektu/terenu,
  2. podstawowe parametry i wielkości,
  3. autorstwo projektu, wg którego zrealizowane zostało zgłaszane przedsięwzięcie,
  4. zwięzły opis obiektu/terenu i jego otoczenia,
  5. informację o intensywności użytkowania i ewentualnie o ocenach użytkowników,
  6. ocenę dostępności obiektu/miejsca dla osób niepełnosprawnych ze wskazaniem szczególnych rozwiązań podjętych w tej kwestii,
  7. w miarę możliwości – rzuty, plany i inne rysunki,
  8. ewentualnie - opis instrumentów, narzędzi, przedsięwzięć, dzięki którym udało się doprowadzić do realizacji przedsięwzięcia oraz informację o osobach/instytucjach, które w szczególny sposób przyczyniły się do ich powstania.
 7. Zgodę na publikację załączonych materiałów ilustracyjnych w mediach Integracji (Magazyn „Integracja”, portal www.niepelnosprawni.pl, program telewizyjny „Misja Integracja”, strona www.integracja.org oraz mediach społecznościowych Integracji), wydawnictwie pokonkursowym oraz w celach promocyjnych konkursu, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zorganizowania konkursu.
 8. Zgłoszenia należy składać osobiście, przesyłać na adres pocztowy: Fundacja Integracja, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa lub wysyłać mailowo na adres liderdostepnosci@integracja.org z dopiskiem: Konkurs „Lider Dostępności 2016” do 11 kwietnia 2016 r. o godz. 23:59 (decyduje data dostarczenia).

Organizator

Logo Fundacji Integracja

Współorganizator

Logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Patronat honorowy

Logo Prezydent.pl

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas