Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne – odwołanie do sądu?

30.03.2016
Autor: monika

Witam, mój 6-letni syn cierpi na zespół Aspergera, zespół nadpobudliwosci psychoruchowej z deficytem uwagi oraz zaburzenia integracji sensorycznej oraz słabe napięcie mięśniowe, wymaga długotrwalej i wielospecjalistycznej terapii, żeby jego stan się poprawił. Mieliśmy komisję w wojewódzkim, którzy też nie przyznali nam punktu 7, szczerze mówiąc to nie wiem, czy jest sens się odwoływać do sądu, proszę o radę, co mam robić.

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rehabilitacji, osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

W przepisach nie ma także ustalonego katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia. Dlatego my, doradcy socjalni, nie możemy odpowiedzieć na Pani pytanie, czy punkt 7 w orzeczeniu, mówiący konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, powinien być zaznaczony, czy też nie.

Jeśli w Pani przekonaniu punkt ten powinien być zaznaczony, nie pozostaje nic innego, jak złożenie odwołania do sądu (w trybie podanym w orzeczeniu wojewódzkiego zespołu orzekania o niepełnosprawności).

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas