Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odrzucony wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

26.04.2016
Autor: K.

Moje dziecko ma astmę, pyłkowicę i atopowe zapalenie skóry, choruje od 3. miesiąca życia, a ma 2 latka. Lekarz na podstawie zaświadczeń stwierdził, iż moje dziecko wymaga stałej opieki i skierował nas na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek został odrzucony, złożyłam odwołanie wraz z kopią historii choroby. Jaką mam szanę na otrzymanie orzeczenia?

Szanowna Pani,

Bez wglądu do posiadanej przez Panią dokumentacji, ciężko o określenie szans na powodzenie, choć nie pokusiłbym się o to nawet mając ją do dyspozycji. Organy orzekające są niezależne i mogą zapaść w nich różne rozstrzygnięcia.

Składając wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, oprócz posiadanej dokumentacji, należy złożyć m.in. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Niekorzystne rozstrzygnięcie może wynikać z braków w przedłożonej dokumentacji, choć to tylko sfera domysłów. Zespół orzekający mógł też uznać, że Pani dziecko nie jest niepełnosprawne. Odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności nie jest też ostateczną możliwością rozstrzygnięcia – jeśli nie będzie ono Pani satysfakcjonować, istnieje możliwość odwołania się do sądu (właściwego miejscowo sądu rejonowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych). Co istotne, sprawy „ubezpieczeniowe” są wolne od opłat sądowych. Stosownym byłoby zasięgnięcie porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego. Jeśli nie posiada Pani środków finansowych, istnieje możliwość ubiegania się o tzw. adwokata z urzędu.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas