Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na kurs komputerowy

17.09.2016
Autor: Robert

Jestem mieszkańcem MDPS, posiadam podstawowe umiejętności obsługi komputera i chciałbym uzyskać pomoc na zrobienie kursu informatycznego na poziomie zasadniczym w używaniu internetu i korzystania z poczty e-mail. Chodzi o podstawę obsługi komputera WINDOWS.

Szanowny Panie,

Wiele instytucji korzystając z różnego rodzaju dofinansowania, np. ze środków Uniii Europejskiej, organizuje bezpłatne kursy komputerowe dla osób z niepełnosprawnością. Warto zapoznać się z działalnością lokalnych fundacji i stowarzyszeń, które niejednokrotnie oferują wsparcie w postaci bezpłatnego szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe bądź szkolenia zawodowego. Centra Integracja (w Gdyni, Warszawie oraz Zielonej Górze), realizując projekty aktywizujące zawodowo dla osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia, również w ramach konkretnych projektów mogą zorganizować szkolenie w zakresie obsługi komputera oraz internetu.

Jeśli jest Pan osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności i obecnie poszukuje Pan zatrudnienia, a lokalizacja MDPS, w którym Pan przebywa, umożliwia Panu bezpośredni kontakt z pracownikami Integracji, to serdecznie zapraszam do kontaktu:

  • Centrum Integracja w Gdyni: ul.Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel.: 505 606 776; e-mail: gdynia@integracja.org
  • Centrum Integracja w Warszawie: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, tel.: 22 831 85 82, 505 602 517, 505 603 016; e-mail: warszawa@integracja.org
  • Centrum Integracja w Zielonej Górze: ul. Kościelna 2 (I piętro – winda), 65-064 Zielona Góra; tel.: 570 066 206, e-mail: zielonagora@integracja.org

Również Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oferuje nieodpłatne szkolenia skierowane do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w kilku miastach Polski.

Zachęcam Pana również do kontaktu z właściwym dla Pana miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) bądź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), aby uzyskać informację w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania do ww. szkolenia z puli środków przeznaczonych na tzw. likwidację barier w komunikowaniu się.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i swobodniejsze porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jednak Centrum Pomocy Rodzinie może ustalić także niższy procent dofinansowania, mogą też zostać ustalone dodatkowe kryteria przyznania środków, np. ograniczony krąg odbiorców.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas