Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniżki dla niepełnosprawnych 78% w transporcie autobusowym

26.04.2016
Autor: Ernest

Dzień Dobry. Odmówiono mi ostatnio zniżki na transport publiczny w wysokości 78%. Uważam, iż spełniam wszystkie wymagania co do tej zniżki, tj.: mam 22 lata, mam status studenta, trasa, której dotyczy bilet, bezpośrednio prowadzi z mojego miejsca zamieszkania do uczelni, mam legitymację niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W odmowie podparto się „faktem”, że przepisy w 2016 roku zostały zmienione i ta zniżka już mi się nie należy. Kierowca twierdził, iż odbyto szkolenie przez pracownika urzędu skarbowego, który wprowadził kierowców w „nowe przepisy”. Co niezrozumiałe, urzędnicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wyrazili zdanie, iż jak najbardziej przepisy nie uległy zmianie. Ponieważ istnieje wielka rozbieżność co do stanowiska w tej kwestii, prosiłbym o pomoc, by rozwiązać ten problem. Niezmiernie przydatne byłyby jakiekolwiek miarodajne dokumenty (np. ustawa), która zaświadczałaby, jak jest naprawdę. Dziękuję za odpowiedź.

Szanowny Panie,

Kwestie związane z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2012.1138 z późn.zm.).

Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, kwestie związane z ulgą w wysokości 78% zawarte są w art. 2 ww. ustawy. Zgodnie z przepisem art. 2 ust 4 omawianej ustawy, do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Należy zauważyć, iż ilekroć w ustawie jest mowa o dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24. roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26. roku życia.

Uprawnienie powyższe obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas