Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo jazdy a renta

11.03.2016
Autor: Aga

Czy robiąc prawo jazdy osoba, która ma stopień niepełnosprawności, ma prawo mieć rentę?

Szanowna Pani,

Przyznajemy, że mamy kłopot ze zrozumieniem Pani pytania. Zgodnie z przepisami, kierowcą może być osoba z niepełnosprawnością o różnych dysfunkcjach lub z łącznie występującymi kilkoma dysfunkcjami. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym. Szczegółowe wymagania określa Ustawa o kierujących pojazdami. Ww. przepisy w żadnej mierze nie uzależniają prawa do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) od posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, zatrudnienia itp.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas