Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne? Zasiłek opiekuńczy?

11.03.2016
Autor: Zbigniew

Decyzją Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności moja mama z dniem 1 lutego 2016 uznana została bezterminowo za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym. Jestem jedynym opiekunem mojej mamy, z którą mieszkam. Czy w związku z ww. decyzją istnieje możliwość ubiegania się przeze mnie o świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy? Nadmieniam, że jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a mama jest osobą starszą i niedołężną, wymagającą stałej opieki. W chwili obecnej jedyne źródło utrzymania dla mamy i dla mnie stanowi jej emerytura w kwocie 2024,01 zł netto. Z góry dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem

Szanowny Panie,

Osoby rezygnujące lub niepodejmujące zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jednak przy ubieganiu się o ww. świadczenie obowiązuje kryterium dochodowe. Ww. świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Z podanych przez Pana informacji wynika, iż przekraczają Państwo kryterium dochodowe, a więc specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie niestety przysługiwał.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas