Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak wyznaczyć „kopertę”?

07.03.2016
Autor: Mateusz Różański, Ewa Szymczuk, fot. Mateusz Różański
Źródło: Integracja 1/2016
samochód zaparkowany na kopercie

Po wejściu w życie przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych na miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, tzw. koperty, zrobiło się (według szacunków) nawet trzykrotnie luźniej. Ponadto zgodnie z przepisami pojawiły się nowe miejsca parkingowe. Jak się jednak okazuje, wciąż na wielu parkingach brakuje takich miejsc. W jaki sposób ubiegać się o wyznaczenie stanowiska postojowego dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością?

Na początek garść faktów – najbardziej aktualna ustawa o drogach publicznych wyraźnie wskazuje minimalne liczby stanowisk postojowych (np. tzw. kopert) dla osób z niepełnosprawnością.

Organ zarządzający ruchem na drogach, wyznaczając na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub w strefach ruchu miejsca przeznaczone na postój pojazdów, zobowiązany jest do wyznaczenia stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością w liczbie nie mniejszej niż:

 • 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
 • 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
 • 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
 • 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Co jednak robić, gdy w okolicy brakuje stanowisk postojowych dla aut osób z niepełnosprawnością? Przedstawiamy krok po kroku, jak zdobyć miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością.

Krok pierwszy

Znalezienie odpowiedniego miejsca, które chce się uczynić miejscem parkingowym dla osoby z niepełnosprawnością.

Takie miejsce parkingowe musi spełniać przewidziane ustawą wymogi, czyli mieć wymiary: 3,6 m szerokości i 5 m długości. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – szerokość min. 3,6 m i długość min. 6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu „pieszo-jezdnego”.

Jeśli znajdzie się odpowiednie miejsce, można rozpocząć staranie o wyznaczenie „koperty: dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością.

Krok drugi

Należy dowiedzieć się, kto zarządza ruchem na drodze, przy której znajduje się wybrane miejsce na „kopertę”.

Można to zrobić:

 • telefonicznie, dzwoniąc do Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Zarządu Dróg Miejskich,
 • drogą mailową
 • osobiście udać się do powyższych instytucji.

Trzeba precyzyjnie określić, w którym miejscu według własnej oceny istnieje potrzeba wyznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego dla osoby z niepełnosprawnością – tylko wtedy otrzyma się dokładną odpowiedź na pytanie, kto zarządza ruchem na danej drodze. To najważniejsza informacja, ponieważ w zależności od kategorii drogi w danej lokalizacji ruchem może zarządzać inna jednostka. W przypadku dróg w dużych miastach na prawach powiatu może być to prezydent miasta. Starosta zarządza ruchem na drogach gminnych i powiatowych, a marszałek województwa na drogach wojewódzkich. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (w tym wypadku będą to jej lokalne oddziały) zarządza ruchem na drogach krajowych. Natomiast drogi wewnętrzne mogą podlegać zarządcy tej drogi lub terenu, zarządowi osiedla,wspólnocie mieszkaniowej spółdzielni mieszkaniowej lub gminie.

Zadając pytanie: do kogo się zwrócić w sprawie stworzenia „koperty”, trzeba otrzymać precyzyjną odpowiedź. Tylko wtedy można przejść do ostatniego punktu przewodnika.

Krok trzeci

Należy sporządzić wniosek zawierający informacje na temat lokalizacji wybranego miejsca parkingowego, wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby. Do złożenia wniosku nie jest wymagana karta parkingowa, ale jej kopia dołączona do wniosku może stanowić dodatkowe uzasadnienie. Oryginał złożonego pisma zostaje w urzędzie, a kopię należy zachować jako dowód złożenia. Powinny się na niej znaleźć pieczątka urzędu i data złożenia. Sprawą wówczas zajmuje się wyznaczony przez urząd specjalista – najczęściej inżynier ruchu.

W większości przypadków opisana procedura jest wystarczająca, by wyznaczyć miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie wszystkie wnioski zostają rozpatrzone pozytywnie. Z odmową wnioskodawca może się spotkać np. wówczas, gdy wskazana lokalizacja miejsca parkingowego mogłaby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ruch ten utrudniać. W każdym przypadku jednak sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i jeżeli wyznaczenie stanowiska postojowego (np. tzw. koperty) jest w danym miejscu możliwe, to nie powinno spotkać się z odmową.

Dodatkowe informacje

W przypadku miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. W związku z powyższym, osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową, ubiegająca się o wyznaczenie „kopert”, może wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściciela danego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej. To do wspólnoty (bądź władz spółdzielni mieszkaniowej) będzie należeć decyzja o utworzeniu nowych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, stosownie do złożonych wniosków i potrzeb.

W razie niepowodzenia starań o utworzenie tzw. koperty – można na drodze sądowej dochodzić od wspólnoty wydzielenia miejsca parkingowego. Przepisy stanowią jasno, że miejsca parkingowe powinny być tworzone w liczbie dostosowanej do potrzeb społecznych. Potrzebę zaparkowania samochodu mają też osoby odwiedzające.

Koniecznie trzeba podkreślić, że wszelkie koszty, a także obowiązek prawidłowego oznaczenia np. tzw. koperty, spoczywa na zarządzie drogi, jeżeli jest to droga krajowa, wojewódzka, powiatowa czy też gminna, lub na podmiocie zarządzającym drogą, właścicielu terenu, jeżeli jest to droga znajdująca się wewnątrz osiedla, na terenie spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej.

Tworzenie nowych miejsc parkingowych nie jest procedurą skomplikowaną – wystarczy mieć kartę parkingową, znaleźć miejsce do wyznaczenia tzw. koperty i zwrócić się do odpowiedniej instytucji. Prawo jest po stronie osoby z niepełnosprawnością i jeżeli potrzeba wyznaczenia specjalnego miejsca parkingowego jest zasadna, nie powinno być z tym problemu.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Oznakowanie tzw.koperty
  Andrzej P
  19.11.2019, 19:50
  Proszę o informację czy są przepisy prawne jednoznacznie określające, kto ponosi koszt oznakowania tzw.koperty? Mieszkam na osiedlu spółdzielczy, otrzymałem zgodę spółdzielni na oznakowanie miejsca parkingowgo ale muszę to zrobić na koszt własny. Jednocześnie zobowiązany mnie do likwidacji oznaczeń po upływie terminu ważności karty parkingowe. Przed frontem budynków którym mieszkam jest 18 miejsc parkingowych i ani jedno nie jest oznakowane koperty. Proszę o odpowiedź czy rzeczywiście niepełnosprawny musi pokryć wszystkie koszty oznakowania i likwidacji koperty, czy też jest to obowiązkiem zarządcy drogi ?
  odpowiedz na komentarz
 • parkingi wykupione przez mieszkańców
  23.10.18
  23.10.2018, 21:49
  Powinniście w tym cudownym UM razem z Prezydentem Chorzowa zrobić na Odrodzenia tylko i wyłącznie parkingi wykupione przez mieszkańców i porobić jeszcze więcej parkingów wykrojonych w romby dla niepełnosprawnych. Co za id.....a tym zarządza? W tym mieście mieszkają oprócz niepełnosprawnych z prawem do miejsca parkingowego żyją również ludzie ze swoimi prawami!!!! Ps. Przypuszczam, że teraz przez następne 5 lat Pan Prezydent będzie już spokojnie spał i odpowiadał przez swoich urzędników w prymitywny sposób. przynajmniej takie mam doświadczenia. Pisałam o parkingach- wkurzajaca odpowiedź!!! Ludzie w urzędach myślcie , to nie boli!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • ubieganie się miejsce parkingowe dla inwalidy
  antekzory
  09.08.2018, 09:10
  mieszkamy w miejscowości Szczytnica osiedle pow. Bolesławiec należymy do wspólnoty WALOR mieszczącej się w Bolesławcu oddaliśmy orzeczenie z komisji do spraw inwalidztwa mam endoprotezy obu kolan i jest wątpliwość wyznaczenia takiego miejsca gdzie mam się udać bo prawdopodobnie zarząd nie wyraża zgody czy jest to prawnie bo wydaje mi się że jest to obowiązek
  odpowiedz na komentarz
 • tadeusz poloczek
  awaruk00
  12.07.2018, 13:33
  Co zrobić jeśli miasto nie przyznaje się do danego i spółdzielnia .Jeden zwala winę na drugiego
  odpowiedz na komentarz
 • Brak wniosku do pobrania
  Tadeusz Śledziewski
  06.10.2017, 12:53
  Szkoda, ze do powyższych informacji nie zainstalowano przycisku, z którego można byłoby pobrać wniosek
  odpowiedz na komentarz
 • Sklepy
  Marek
  23.07.2017, 13:25
  jak wygląda sytuacja pod sklepami? Pod Marketami nie ma problemu, ale pod mniejszymii sklepami jest. Proszę o poradę.
  odpowiedz na komentarz
 • koperta dla niepelnosprawnych jak magnes
  iwona
  21.03.2017, 19:35
  Mieszkam na osiedlu od 39 lat . Od dziecka mam ograniczona sprawność ruchowa, orzeczenie 05N 10R . Nieustannie ćwiczę i rehabilituje sie, dzieki czemu poruszam sie samodzielnie. Od 5lat mam samochód, który znacznie ułatwił mi życie. Wysrapilam z oficjalna prośba o wyznaczenie miejsca "koperty" otrzymałam zgodę i miejsce mi zrobiono. Ale oznakowanie kazano mi zakupić we własnym zakresie i na własny koszt, co zrobiłam. Korzystam z tego miejsca regularnie co z pewnością widzą sąsiedzi. I to właśnie oni często blokują mi wiazd czego właśnie niw rozumiem. Była policja straż miejska, mandaty bo ludzie ci niw maja uprawnień. Przez chwile spokój potem znów. Jestem tym zmęczona 😩 nie rozumiem czemu zdrowe osoby tak ciągnie na to miejsce, zastanawiam się czy gdyby choć nie jeden dzień dostali ten ból, ograniczenia, czasem całkowitą niemoc w zrobieniu prostej czynności, nadal chcieli by zajmować to miejsce.
  odpowiedz na komentarz
 • Obojętni wobec kopert parkingowych dla niepełnosprawnych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  08.03.2016, 22:37
  Państwo tworzy w miastach na wielu parkingach zbyt wąskie koperty parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie nadające się dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, czyli 2,5 m szerokości zamiast 3,6 m szerokości, a także bez znaków drogowych pionowych o symbolu D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b „parking zadaszony” z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem), a tylko z namalowanym na kopercie znakiem poziomym P-20 stwarzając tym samym niewidoczność w razie opadów śniegu, deszczu oraz zawsze z daleka, a tworzenie takich kopert jest niezgodne z przepisami techniczno–budowlanymi (Prawo Budowlane, rozdz. 3): „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) i podlega podlegać karze grzywny między innymi następującego art. 85a kodeksu wykroczeń: § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności, Państwo pozwala na to, że policji, straży miejskiej, ochroniarzy centrów handlowych nie interesują nielegalnie parkujący kierowcy na kopertach parkingowych, natomiast policja i straż miejska kontroluje i karze mandatem dopiero po uprzednim powiadomieniu przez świadka nielegalnie zaparkowany pojazd, przez co naraża się też świadka na niebezpieczeństwo ze strony obserwującego powiadomienie nielegalnie parkującego kierowcy i dlatego też tacy świadkowie boją się powiadamiać. Jeśli zdrowy kierowca zaparkuje bez biletu na normalnej kopercie strefy płatnego parkowania to natychmiast zjawia się kontroler, aby wypisać mandat, Państwo utrudnia w życiu osobom niepełnosprawnym i przez to są niedoinformowane osoby niepełnosprawne poprzez różne przepisy w różnych miastach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące w jednym mieście bezpłatnego, a w innym mieście płatnego parkowania w płatnej strefie zamieszczając przed strefą płatnego parkowania cennik parkowania tylko dla zdrowych kierowców, a nie zamieszczając żadnych informacji dla osób niepełnosprawnych, a także stosuje w różnych miastach różne przepisy dotyczące ulg przejazdowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i przed udaniem się do danego miasta państwo sprawia osobom niepełnosprawnym dużo trudu w poszukiwaniu odpowiednich przepisów ustanowionych przez dane miasto.
  odpowiedz na komentarz
 • Satysfakcja z rozwiązania problemu..czyżby?
  obserwator
  07.03.2016, 19:19
  Po zabraniu należnych i wciąż obowiązujących decyzji przyznających miejsce parkingowe straciłem zaufanie do decydentów tego niepewnego państwa rp a tu sugestia osiągnięć???
  odpowiedz na komentarz
 • Koperta
  Krzysiek
  07.03.2016, 12:05
  Od 1.5roku staram sie o miejsce i ciagle odmowa.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas