Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500+ dla niepełnosprawnej córki powyżej 18 lat

26.04.2016
Autor: Grażyna

Mam córkę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a skończyła 18 lat, czy mogę starać się o zasiłek 500+?

Szanowna Pani,

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, regulowane przepisami Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016.195). Zgodnie z ustawą, rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Ustawa wprowadza jednak ograniczenie wiekowe. Zgodnie z ustawą, świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez względu na posiadanie przez nie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Więcej na temat programu 500+ znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas