Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak udowodnić przy rozwodzie, że jestem osobą niezdolną do pracy?

30.04.2016
Autor: Magdalena

Moim problemem jest nie podjęcie żadnej pracy z powodu zdrowia.

Szanowna Pani,

W celu przekonania Sądu, iż jest Pani osobą niezdolną do pracy z uwagi na stan zdrowia, należy przedstawić dowody na tą okoliczność, znajdujące potwierdzenie np. w wynikach badań.

Osoba niepełnosprawna, która posługuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w zakresie dotyczącym kwestii związanych z podejmowaniem zatrudnienia, może argumentować swoje stanowisko poprzez przedstawienie samego orzeczenia i zapisów tam się znajdujących. Analogicznie można argumentować, gdy osoba posługuje się orzeczeniem wydanym przez organ rentowy. Warto korzystać z dokumentacji medyczno-lekarskiej zgromadzonej w związku z ubieganiem się o orzeczenie, a także aktualnej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia i możliwości podejmowania zatrudnienia w związku ze stanem zdrowia.

Ponadto w trakcie sprawy rozwodowej może Pani wnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność Pani stanu zdrowia wyłączającego zdolność do pracy. Biegły sądowy powołany może wtedy zostać do wypowiedzenia się w kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej, którą sąd nie dysponuje. Opinia biegłego ułatwia sądowi właściwą ocenę okoliczności faktycznych sprawy. Sąd nie jest związany opinią biegłego, ale skoro biegły wydaje opinię o takich dziedzinach życia, które wymagają wiadomości szczególnych, będzie ona zapewne dla sądu bardzo ważna w procesie wyrokowania.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas