Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenia od podatku – orzeczenie od połowy roku

11.03.2016
Autor: Anna

Czy osoba, która od czerwca 2015 roku posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (wcześniej posiadała lekki), może odliczyć całą kwotę za samochód 2280 zł?

Szanowna Pani,

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych, które pozostają na ich utrzymaniu, jeśli ich roczne dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł (są to: współmałżonek, dziecko własnym, dziecko przysposobionym, dziecko obce przyjętym na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa) mogą w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Pełną informację o wydatkach, które można odliczyć w ramach ww. ulgi, znajdzie Pani na naszym portalu.

W ramach ww. ulgi można odliczyć używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w maksymalnej kwocie 2280 zł.

W przypadku ww. wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, tj. okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

2280 zł jest kwotą maksymalną, zatem jeśli po uzyskaniu orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może Pani wykazać, że samochód był użytkowany w związku z koniecznym dowozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, może Pani z odliczenia skorzystać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas