Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy po orzeczeniu będę mógł pracować na zmiany?

26.08.2016
Autor: Dariusz

Mam raka nerki. Jestem po nefrektomii lewostronnej. Złożyłem wniosek o orzeczenie niepełnosprawności. Czy w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji będę mógł nadal pracować na trzy zmiany?

Szanowny Panie,

Pełną informację uzyska Pan po otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ponieważ część uprawnień pracownika z niepełnosprawnością zależy właśnie od stopnia niepełnosprawności.

Nie wiemy też, na jakim stanowisku jest Pan zatrudniony. Zgodnie z przepisami, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Stosowanie wskazany powyżej norm czasu pracy, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Jednak nie zawsze mają zastosowanie ww. normy czasu pracy, nie stosuje się ich do:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Zatem jeśli uzyska Pan pozytywną opinię/orzeczenie lekarza medycyny pracy na pracę na określonym stanowisku oraz w systemie zmianowym. będzie mógł Pan tak pracować.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas