Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy otrzymam zasiłek pielęgnacyjny?

28.02.2016
Autor: antoni

Otrzymałem orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak orzeczono, że nie wymagam konieczności stałej i długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Czy otrzymam zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Natomiast zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, bez względu na pozostałe zapisy zawarte w części wskazania orzeczenia.

Zatem osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniająca powyższe kryteria ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas