Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna, odliczenie za dojazd

11.03.2016
Autor: Beata

Witam. Mój 3-letni synek z orzeczeniem o niepełnosprawności korzysta z wielu form pomocy. Policzyłam przejechane kilometry na zajęcia (pedagog, psycholog, logopeda, fizykoterapia, SI), nie przekraczam kwoty 2280 zł. Ale synek od kwietnia uczęszcza też do niepublicznego terapeutyczno-integracyjnego punktu przedszkolnego, w sumie w zeszłym roku wyszło nam 860 km na dojazdy. Czy dojazd do tego typu placówki także można odliczyć od dochodu? Dodatkowo chciałam zapytać o samą ulgę za zabiegi rehabilitacyjne. Co miesiąc ponosimy spore koszty za rehabilitację ruchową oraz psychologa – czy oba rodzaje terapii podlegają odliczeniu? Na wszystkie te koszty posiadamy faktury. Czy jako dokument potwierdzający potrzebę uczestniczenia w wymienionych terapiach wystarczy zaświadczenie lekarskie od naszego neurologa wymieniające potrzeby mojego synka? Czy ważna jest data wypisania zaświadczenia (jest z 28.01.2015, z dopiskiem „obowiązuje w roku 2015”). Z góry dziękuję za odpowiedź!

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby z niepełnosprawnością lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością, których dochód nie przekracza kwoty 9120 zł, mogą w ramach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

W ramach ww. ulgi można odliczyć używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Przy dokumentowaniu tej ulgi nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Maksymalna kwota odliczenia to 2280 zł. Systematyczne dowożenie dziecka na zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowane stosownymi zaświadczeniami) stanowi podstawę do skorzystania z odliczenia.

Innym z przewidzianych przepisami odliczeń jest odliczenie od dochodów wydatków poniesionych na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. W przypadku tego odliczenia odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Jeśli dysfunkcja Syna powoduje konieczność terapii psychologicznej, to wydatki poniesione na ten rodzaj rehabilitacji można również odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wg naszej opinii, zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność ww. terapii w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, jest właściwe. Natomiast nie można zapomnieć o dokumentach potwierdzających poniesienie wydatku.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas