Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop dla nauczyciela przedszkolnego

30.04.2016
Autor: m.

Jestem nauczycielem przedszkolnym, mam prawo do 35 dni urlopu. Czy należy mi się dodatkowy urlop, gdy mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.), osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. W ust. 2 ww. przepisu wskazane zostały natomiast przypadki, w których dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje.

Zgodnie z przepisami, dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub uprawnionej do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. W sytuacji, gdy wymiar urlopu wypoczynkowego przekraczający 26 dni urlopu bądź urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów byłby niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu będzie przysługiwał urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni wynikający z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Taka sytuacja ma miejsce w Pańskim przypadku, gdyż podał Pan w swoim zapytaniu, że ma Pan 35 dni urlopu, zaś zgodnie z generalną zasadą, pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności muszą mieć zagwarantowane co najmniej uprawnienia wynikające z art. 19 ww. ustawy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas