Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenie kosztów pobytu hotelowego w sanatorium

16.03.2016
Autor: Andrzej

Mając orzeczenie niepełnosprawności mogę od przychodu odliczyć koszty pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, czyli np. w sanatorium? Pobyt w sanatorium może być hotelowy lub sanatoryjny. Czy mogę odliczyć od przychodu koszty pobytu hotelowego /tylko spacery/ w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, tj. w sanatorium?

Szanowny Panie,

W ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach m.in. można odliczać od dochodu odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Odliczeniu podlegają oczywiście tylko wydatki związane bezpośrednio z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, np. zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi. Powinny one wynikać z rachunku czy faktury wystawionej przez tę placówkę. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pobytem, takie jak np. opłacenie miejsca parkingowego czy opłata miejscowa, tzw. klimatyczna, nie będą podlegały odliczeniu. Nie można ich bowiem traktować jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, związanych z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Wymogu bezpośredniości nie spełniają także wydatki z tytułu osobiście ponoszonych kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywienia w danej miejscowości kuracyjnej podczas pobytu na tzw. leczeniu ambulatoryjnym, ale już zabiegi można odliczyć.

Pobyt hotelowy z zakładzie leczenia uzdrowiskowego nie jest pobytem na leczeniu, dlatego wydaje nam się, że tego wydatku nie można odliczyć. Proponujemy jednak kontakt z Krajową Informacją Podatkową.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas